کارشناس تحصیلات تکمیلی(آقای سجاد کردیوند)

کارشناس خدمات آموزشی برادران( خانم  ابطحی)

کارشناس خدمات آموزشی خواهران( خانم جویا)

الف. وظایف عمومی:

 1. انجام کلیه امور دفتری، تدوین پیش نویش مکاتبات، ارسال و دریافت نامه‌ها و گزارشات مربوط.
 2. پی گیری مکاتبات انجام شده تا حصول نتیجه.
 3. پاسخگویی به مکاتبات، مراجعات و تماس‌ها.
 4. پی گیری اجرای برنامه‌های مصوب.
 5. برنامه ریزی و تشکیل جلسات، شوراها و کارگروه­های تخصصی حوزه خود.
 6. تدوین پیش نویس صورتجلسات و پی گیری اجرای مصوبات شوراها و جلسات مربوط.
 7. ایجاد بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز، نگهداری، تصحیح و به روز رسانی آن­ها.
 8. تدوین گزارشات مستمر و دوره‌ای، حسب مورد.
 9. تلاش مستمر در راستای ارتقای دانش سازمانی و مهارت در حوزه انجام احسن وظایف.
 10. ارتباط مستمر با حوزه مربوطه در سازمان مرکزی دانشگاه، ارائه گزارشات و کسب راهنمایی‌های لازم.
 11. تکریم ارباب رجوع.
 12. انجام امور و وظایف محوله از سوی مافوق.

ب. وظایف اختصاصی

کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی

 1. انجام امور آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی از ابتدای نام نویسی تا دانش آموختگی با هماهنگی گروه‌های آموزشی.
 2. ثبت نام و تشکیل پرونده برای دانشجویان جدید الورود و تکمیل نواقصی مدارک، اعلام مغایرت ها حداکثر تا قبل از امتحانات نیمسال اول.
 3. پیگیری درخواست دانشجویان تحصیلات تکمیلی از جمله: تائیدیه تحصیلی، ریزنمرات، معادل سازی دروس، صدورگواهی اشتغال به تحصیل، گذراندن آزمون جامع ، مراحل فارغ التحصیلی،  مرخصی تحصیلی، اخراج و ...
 4. اجرای مقررات و آیین نامه های مربوط به حوزه تحصیلات تکمیلی و اطلاع رسانی مطلوب آن به دانشجویان و اساتید.
 5. اطلاع رسانی در خصوص تقویم آموزشی، انجام امور مربوط به انتخاب واحد، حذف و اضافه دروس در هر نیمسال تحصیلی .
 6. اجرای دستورالعمل ها و بخش نامه های ابلاغی مربوط به حوزه تحصیلات تکمیلی از سوی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.
 7. بررسی وضعیت روند تحصیلی دانشجویان و مشکلات آموزشی آنان در طی مراحل مختلف تحصیل (ثبت نام، ترم مشروطی، سنوات تحصیلی و...) و ارائه گزارش لازم به معاون آموزشی.
 8. بررسی و ثبت آخرین وضعیت تحصیلی دانشجویان اعم از: مشغول به تحصیل، دانش آموخته، مرخصی، انصرافی و اخراجی و... در سامانه آموزشی دانشگاه در هر نیمسال، جهت بروز رسانی بانک اطلاعاتی وضعیت دانشجویان.
 9. ثبت دروس ارائه شده از طرف مدیر گروه در سامانه آموزشی دانشگاه.
 10. دریافت گزارش فعالیت­های آموزشی اساتید، تائید آن‌ها و جمع بندی و تنظیم گزارشات مرتبط.
 11. راهنمایی دانشجویان در انجام امور آموزش­های الکترونیک و مجازی.
 12. نظارت بر ثبت نمرات دانشجویان در سامانه آموزشی توسط استاد، پس از امتحانات هر نیمسال. .
 13. اجرای آیین نامه های پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد جهت ورود به مقطع دکتری و دانشجویان ممتاز وزارت عتف.
 14. حفاظت از اطلاعات آموزشی دانشجویان و رعایت حریم شخصی افراد.
 15. گزارش هرگونه تخلف آموزشی در حیطه وظایف به مقام مافوق و مسئول مربوطه.
 16. به روز سانی اطلاعات سایت دانشکده در امور مرتبط به تحصیلات تکمیلی.         
 17. انجام کلیه امور آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر.
 18. پی گیری امور مربوط به کمیسیون موارد خاص دانشجویان دانشکده.
 19. کنترل تشکیل منظم کلاس‌های دانشکده، مطابق برنامه های ابلاغ شده.
 20. بررسی نهایی پرونده‌های تحصیلی دانشجویان فارغ التحصیل(تکمیل مدارک، مشخصات شناسنامه ای، کنترل واحدهای گذارنده و...) و ارسال فایل دانش آموختگی به سازمان مرکزی جهت صدور مدرک.
 21. کنترل و بررسی وضعیت کلاس‌های درس از لحاظ وسایل آموزشی و کمک آموزشی.
 22. اعلام برنامه امتحانات، برنامه مراقبین و ممتحنین، برگزاری امتحانات و گزارش اجرای امتحانات.
 23. اطلاع رسانی مطلوب به دانشجویان در خصوص ارزشیابی اساتید در هر نیمسال تحصیلی.
 24. اطلاع رسانی به اساتید در شروع هر نیمسال تحصیلی در خصوص ابلاغ  سرفصل دروس، برنامه هفتگی، برنامه امتحانات و...) .
 25. انجام تمام امور مربوط به اساتید حق التدریس اعم از: (تنظیم قرارداد، پیگیری مجوز تدریس، گواهی تدریس، تشکیل پرونده، محاسبه ساعات حق التدریس، و حق الجلسه و ...)
 26. تهیه و تنظیم و نگهداری اسناد و مدارک مربوط به تحصیلات تکمیلی(آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و ابلاغیه های تحصیلات تکمیلی، سرفصل دروس، فرم های آموزشی، تقویم برنامه های آموزشی هر ترم، ابلاغیه های اساتید، گواهی تدریس، قراردادهای حق التدریس و ...).
 27. ثبت دروس معادل سازی شده  در سامانه آموزشی، پس از تایید مدیر گروه آموزشی.
 28. برنامه ریزی جلسات مختلف تحصیلات تکمیلی، تنظیم صورتجلسات و پی گیری مصوبات.
 29. صدور مجوز برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه و رساله دکتری از نظر آموزشی.
 30. محاسبه و پی گیری پرداخت حق الزحمه راهنمایی و داوری پایان نامه‌ها.
 31. هماهنگی کامل با مدیر گروه و اساتید مشاور در امور مربوط به برنامه ریزی درسی دانشجویان ، پیگیری و تکمیل فرمهای ارزشیابی و طرح درس گروه و... .
 32. انجام هماهنگی‌های لازم جهت برگزاری امتحان جامع دانشجویان دکتری تخصصی (PhD) واعلام نمره آن به دانشجویان.

 

کارشناس خدمات آموزشی (خواهران / برادران)

 1. انجام امور آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی از ابتدای نام نویسی تا دانش آموختگی با هماهنگی گروه‌های آموزشی.
 2. ثبت نام و تشکیل پرونده برای دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی، بررسی مدارک، اعلام مغایرت ها و و رفع نواقص مربوط تا قبل از امتحانات نیمسال اول.
 3. پیگیری درخواست دانشجویان از جمله: تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات، معادل سازی، صدور گواهی اشتغال به تحصیل، مرخصی تحصیلی، انصراف از تحصیل، درخواست نقل و انتقال، تغییر رشته، میهمانی، معرفی به استاد، گواهی رتبه، تسویه حساب آموزشی و...).
 4. اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی و اطلاع رسانی مطلوب آن به دانشجویان و اساتید.
 5. اطلاع رسانی در خصوص تقویم آموزشی، انجام امور مربوط به انتخاب واحد، حذف و اضافه دروس در هر نیمسال تحصیلی .
 6. اجرای دستورالعمل ها و بخش نامه های ابلاغی از سوی معاونت آموزشی دانشگاه.
 7. بررسی وضعیت روند تحصیلی دانشجویان و مشکلات آموزشی آنان در طی مراحل مختلف تحصیل (ثبت نام، ترم مشروطی، اخراجی، سنوات تحصیلی، فارغ التحصیلی  و...) و ارائه گزارش لازم به معاون آموزشی.
 8. بررسی و ثبت آخرین وضعیت تحصیلی دانشجویان اعم از: مشغول به تحصیل، دانش آموخته، مرخصی، انصرافی و اخراجی و... در سامانه آموزشی دانشگاه در هر نیمسال، جهت بروز رسانی بانک اطلاعاتی وضعیت دانشجویان.
 9. ثبت دروس ارائه شده از طرف مدیر گروه در سامانه آموزشی دانشگاه.
 10. دریافت گزارش فعالیت­های آموزشی اساتید، تأیید آنها وجمع بندی و تنظیم گزارشات مرتبط.
 11. راهنمایی دانشجویان در انجام امور آموزش­های الکترونیک و مجازی.
 12. نظارت بر ثبت نمرات دانشجویان در سامانه آموزشی توسط استاد، پس از امتحانات هر نیمسال. .
 13. اجرای آیین نامه های پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشجویان مقطع کارشناسی برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد و دانشجویان ممتاز وزارت عتف.
 14. حفاظت از اطلاعات آموزشی دانشجویان و رعایت حریم شخصی افراد.
 15. گزارش هرگونه تخلف آموزشی در حیطه وظایف به مقام مافوق و مسئول مربوطه.
 16. به روز رسانی اخبار و اطلاعات آموزشی و ارائه آن به واحد فناوری جهت درج در سایت.
 17. انجام کلیه امور آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر.
 18. پی گیری امور مربوط به کمیسیون موارد خاص دانشجویان دانشکده.
 19. کنترل تشکیل منظم کلاس‌های دانشکده، مطابق برنامه های ابلاغ شده.
 20. بررسی نهایی پرونده‌های تحصیلی دانشجویان فارغ التحصیل(تکمیل مدارک، مشخصات شناسنامه ای، کنترل واحدهای گذارنده و...) و ارسال فایل دانش آموختگی به سازمان مرکزی جهت صدور مدرک.
 21. کنترل و بررسی وضعیت کلاس‌های درس از لحاظ وسایل آموزشی و کمک آموزشی.
 22. اعلام برنامه امتحانات، برنامه مراقبین و ممتحنین، برگزاری امتحانات و گزارش اجرای امتحانات.
 23. اطلاع رسانی مطلوب به دانشجویان در خصوص ارزشیابی اساتید در هر نیمسال تحصیلی .
 24. اطلاع رسانی به اساتید در شروع هر نیمسال تحصیلی در خصوص ابلاغ سرفصل دروس، برنامه هفتگی، برنامه امتحانات و...) .
 25. انجام تمام امور مربوط به اساتید حق التدریس اعم از: (تنظیم قرارداد، پیگیری مجوز تدریس، گواهی تدریس، تشکیل پرونده، محاسبه ساعات حق التدریس، و حق الجلسه و ...)
 26. تنظیم و تهیه و نگهداری اسناد و مدارک مربوط به آموزش (آیین نامه ها، دستورالعمل ها وابلاغیه های آموزشی، سرفصل دروس، فرم‌های آموزشی، تقویم برنامه‌های آموزشی هر ترم، ابلاغیه های اساتید، گواهی تدریس، قراردادهای حق التدریس و ...)
 27. ثبت دروس معادل سازی شده در سامانه آموزشی ، پس از تایید مدیر گروه آموزشی.
 28.  برنامه ریزی جلسات مرتبط با حوزه کاری، تنظیم صورتجلسات و پی گیری مصوبات.