الف. وظایف عمومی:

 1. انجام کلیه امور دفتری، تدوین پیش نویش مکاتبات، ارسال و دریافت نامه‌ها و گزارشات مربوط.
 2. پی گیری مکاتبات انجام شده تا حصول نتیجه.
 3. پاسخگویی به مکاتبات، مراجعات و تماس‌ها.
 4. پی گیری اجرای برنامه‌های مصوب.
 5. برنامه ریزی و تشکیل جلسات، شوراها و کارگروه­های تخصصی حوزه خود.
 6. تدوین پیش نویس صورتجلسات و پی گیری اجرای مصوبات شوراها و جلسات مربوط.
 7. ایجاد بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز، نگهداری، تصحیح و به روز رسانی آن­ها.
 8. تدوین گزارشات مستمر و دوره‌ای، حسب مورد.
 9. تلاش مستمر در راستای ارتقای دانش سازمانی و مهارت در حوزه انجام احسن وظایف.
 10. ارتباط مستمر با حوزه مربوطه در سازمان مرکزی دانشگاه، ارائه گزارشات و کسب راهنمایی‌های لازم.
 11. تکریم ارباب رجوع.
 12. انجام امور و وظایف محوله از سوی مافوق

ب. وظایف اختصاصی:

کارشناس امور پژوهشی

 1. راهنمایی دانشجویان در خصوص انجام مراحل نگارش پایان نامه (از انتخاب استاد راهنما تا دفاع نهایی).
 2. پیگیری کلیه امور اجرایی مرتبط با پایان نامه ­های دانشجویان (اعم از انتخاب و ثبت موضوع، تصویب، دریافت گزارش پیشرفت، هماهنگی با اساتید راهنما، داور، مشاور، تطبیق موضوع، برگزاری جلسات مرتبط و ...).
 3. هماهنگی کلیه امور مربوط به طرح، بررسی و تصویب موضوع و پروپوزال پایان نامه‌ها در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و پیگیری رفع نواقص و ایرادات.
 4. نظارت بر تکمیل فرم‌های مربوط به پایان نامه، مطابق دستورالعمل‌ها و قوانین مربوط.
 5. تهیه و ارسال احکام استاد راهنما، مشاور و داور پایان نامه‌ها.
 6. پیگیری و بررسی گزارش پیشرفت سه ماه اجرای پایان نامه‌ها.
 7. بررسی پایان نامه­ها، قبل از دفاع، از نظر فرمت و رعایت دستورالعمل‌های نگارشی.
 8. پیگیری وضعیت پایان نامه ها در سامانه همانند جو، دریافت گزارش و ارسال آن برای تأیید استاد راهنما و ارزیابی استاد داور.
 9. نظارت بر برگزاری جلسه دفاع پایان نامه ­ها.
 10. پی گیری اعمال اصلاحات پیشنهادی جلسات دفاع پروپوزال و پایان نامه.
 11. ثبت پایان نامه‌های فارغ التحصیلان در سامانه پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی (ایرانداک)، دریافت کد رهگیری و ارسال پایان نامه‌ها.   
 12. بررسی و دریافت فایل پایان نامه، مقالات و... در مرحله تسویه حساب دانشجو.
 13. دریافت، ثبت و بررسی مقاله‌های مستخرج از پایان نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی و محاسبه امتیاز مکتسبه طبق آیین نامه مربوط.
 14. مطالعه، نیازسنجی و برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه‌های پژوهشی مورد نیاز دانشجویان و اعضای هیات علمی.
 15. به روز رسانی اطلاعات پژوهشی مندرج در وب سایت دانشکده.
 16. برگزاری نمایشگاه ارائه محصولات علمی دانشگاه.
 17. تهیه گزارش فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیات علمی و همکاری در تکمیل پرونده پژوهشی آن­ها.
 18. تهیه گزارش عملکرد فعالیت‌های پژوهشی دانشکده بر اساس آیین نامه‌های معاونت پژوهشی دانشگاه.
 19. دریافت و ارسال طرح‌های پژوهشی و پروژه‌های تحقیقاتی اعضای هیات علمی به معاونت پژوهشی دانشگاه.
 20. انجام امور اجرایی، مکاتبات و هماهنگی‌های کلیه دوره­ ها، کارگاه‌ها و گردهم­آیی­ های حوزه پژوهش.
 21. تهیه و تنظیم تقویم برنامه‌های پژوهشی دانشکده، در قالب‌های مصوب و اطلاع رسانی در این خصوص.
 22. اطلاع رسانی برنامه‌های پژوهشی دانشگاه به دانشجویان و اساتید.
 23. اطلاع رسانی جلسات دفاع پایان نامه‌ها در تابلو اعلانات و سایت دانشکده.
 24. اطلاع رسانی فعالیت‌ها و دستاوردهای پژوهشی اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشکده و ارسال گزارش به معاونت پژوهشی دانشگاه.
 25. همکاری و ارائه مشاوره به اعضای هیات علمی در خصوص ثبت سوابق خود در نمایه‌های معتبر.
 26. ارائه مشاوره و راهنمایی در حوزه امور پژوهشی به دانشجویان.
 27. اطلاع رسانی رویدادهای پژوهشی(کارگاه ها، نشست ها، کرسی ها، دوره ها و... ) در دانشکده.
 28. انجام تمهیدات لازم در برگزاری رویدادهای پژوهشی.
 29. صدور گواهی شرکت کنندگان در رویدادهای پژوهشی.
 30. پیگیری امور مجله دانشکده.

کارشناس امور پژوهشی و کتابخانه

 1. اجرای خط مشی‌های سازمان مرکزی دانشگاه در خصوص امور کتابخانه‌ها و دسترسی به منابع.
 2. مدیریت امور کتابخانه و نظم و انتظام در چینش کتب و قفسه‌ها و تسهیل دسترسی به آن‌ها.
 3. ایجاد تدابیر محافظتی در خصوص حفظ کتب و منابع علمی از سوانح احتمالی.
 4. انجام امور مربوط به امانت و استفاده از کتابخانه و منابع علمی، تسهیل در فرآیندهای مرتبط و پی گیری بازگشت کتاب، به کتابخانه
 5. اجرای آیین نامه‌های لازم جهت استفاده از کتب و مجلات و اداره کتابخانه.
 6. ثبت کلیه کتب و پایان‌نامه‌ها در سامانه الکترونیک کتابخانه ها.
 7. طراحی و پیاده سازی نظام کد بندی، طبقه بندی، ثبت و نگهداری کتب، اسناد و پایا نامه‌ها.
 8. همکاری با معاونت پژوهشی سازمان مرکزی در ایجاد کتابخانه الکترونیک.
 9. ایجاد و تسهیل دسترسی اعضای هیات علمی و دانشجویان به پایگاه‌های معتبر علمی.
 10. پی گیری نرم افزارهای علمی و تخصصی مورد نیاز اساتید و دانشجویان در حوزه امور پژوهشی.
 11. ساماندهی امور مربوط به اهدای منابع اطلاعاتی، سامانه پارس آذرخش، فهرست منابع، رده بندی‌ها و... .
 12. ارتباط با ناشران و فروشندگان و کارگزاران جهت خرید منابع و کتب مورد نیاز.
 13. نیازسنجی منابع مورد نیاز کتابخانه، ثبت درخواست‌ها و پی گیری تهیه آن‌ها بر حسب اولویت.
 14. اولویت بندی نیازهای کتابخانه، با توجه به بودجه مصوب و ایجاد تعادل موضوعی مجموعه کتابخانه.
 15. آمار گیری و گزارش از سیستم امانت و منابع و ارائه آمارهای مورد نیاز به مراجع ذی صلاح.
 16. برنامه ریزی و اقدام لازم برای انطباق وضعیت و خدمات کتابخانه با آخرین استاندارد‌های موجود در این زمینه
 17. پیش بینی تسهیلات لازم برای استفاده هرچه بیشتر استفاده کنندگان از منابع موجود در کتابخانه
 18. شناسایی نیازهای اطلاعاتی مراجعه کنندگان و تهیه منابع مورد نیاز آنها
 19. پاسخگویی روزانه به مراجعه کنندگان
 20. نظارت بر امر جرائم و دیرکرد احتمالی کتابهای کتابخانه
 21. انجام اقدامات مربوط به تسویه حساب اعضاء
 22. تهیه راهنماهای آموزشی مورد نیاز جهت هدایت مراجعان در استفاده بهینه از منابع رایانه ای و امکانات موجود
 23. انجام امور محوله از طرف مقام مافوق